Donnie Darko

images

Phim này từng coi hồi xưa, mà coi không hết vì lúc đó coi trên tv, và ba mẹ thì hay thích kiểm tra xem con đang coi gì lắm nên ngại bật qua kênh khác, giờ muốn xem lại thì lại không biết xem ở đâu. Theo trí nhớ thì phim này làm theo “Thuyết thực tại luân phiên”. Cái người mang mặt nạ con thỏ đó là nam chính luôn đó, tại không muốn nam chính biết nên lấy tên giả. Nam chính đã nhìn thấy 1 cái lỗ hỏng thời gian nên có khả năng quay về quá khứ nhưng chỉ thực hiện được trong thời gian “vòng lặp” giống trong trong truyện “thành phố 1 ngày”. Vì biết trước động cơ sẽ rơi và giết chết mình nên nam chinh lúc du hành về thời gian đã bế chính mình đi chỗ khác để khỏi chết. Nhưng sau đó phải trả “chi phí cơ hội” nên nam chính đã chọn để chính mình chết.

Vì sau khi du hành thời gian thì những chuyện đã từng xảy ra vẫn là đã xảy ra chứ không phải biến mất hoàn toàn, nó vẫn trong hồi ức của vài người, bởi vậy bà lão mới nói mấy câu kì hoặc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s